McKinsey Global Institute

McKinsey Global Institute (MGI), McKinsey tarafından 1990 yılında, değişen küresel ekonomiyi daha iyi anlayabilmek üzere kurulmuş, işletme ve ekonomi araştırmaları bölümüdür. MGI'nın misyonu, ticari, kamu ve sosyal sektör liderlerine, yönetim ve politika kararlarını dayandıracakları bilgi ve görüşler sunmaktır.

MGI araştırmaları, analitik ekonomi araçlarını işletme liderlerinin görüşleri ile biraraya getirerek ekonomi ve yönetim disiplinlerini birleştirmektedir. "Mikrodan makroya" metodu, iş stratejilerini ve kamu politikalarını etkileyen geniş kapsamlı makroekonomik güçleri daha iyi anlayabilmek için mikroekonomik endüstri trendlerini incelemektedir.

MGI'ın ayrıntılı raporları 20 ülkeyi ve 30 sektörü kapsamaktadır. Mevcut araştırmalar 6 ana konuya odaklanmıştır: Verimlilik ve büyüme; küresel finans piyasalarındaki değişim; teknoloji ve inovasyonun ekonomik etkisi; doğal kaynaklar; işin geleceği ve kentleşme. Yakın zamanda, iş yaratma, kaynak verimliliği, geleceğin kentleri ve İnternetin etkisi ile ilgili raporlar da oluşturulmuştur.

MGI'ın araştırmalarına herhangi bir şirket, devlet veya kurum tarafından değil yalnızca McKinsey'nin ortakları tarafından kaynak sağlanmaktadır.

MGI projelerine, Nobel ödüllü kişilerin de arasında bulunduğu dünya lideri ekonomistler danışmanlık yapmaktadır.

McKinsey Global Institute web sitesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz

McKinsey Insights

Yayınlarımızı iPhone, iPad ve Android cihazlarınızdan takip edebilirsiniz

iOS

Android