Çalışma Alanlarımız

Neden McKinsey

Geniş bir yelpazeye yayılan sektörler, servis alanları ve coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve edindiğimiz deneyimler sayesinde müşterilerimizle aynı dili konuşabiliyor, iş yapma tarzlarını ve ihtiyaçlarını kavrayabiliyoruz.

Şirket ve şahıslara yeni ve benzersiz fırsatları keşfetmek, büyümeyi sürdürmek ve yönetmek, kazanç ve karlarını arttırmak için yardımcı oluyoruz.

Bunu yaparken bazı temel ilkeler bize kılavuzluk ediyor:

 • “Top management” yaklaşımı:
  Bir işletmenin baş etmek durumunda olduğu en zorlu sorunları belirliyor ve çözüyor, müşterimiz olan işletmenin performansı hakkında bağımsız ve nesnel bir bakış açısı oluşturuyoruz. Analizlerimiz ve önerilerimiz her zaman pazar ve müşterimiz hakkında nesnel değerlendirmelerin ürünü olup sadece verilere dayanır. Verilere dayalı bir yaklaşım açıklık yaratmakla birlikte insanları aynı düzeye getirme olanağı sağlar. Veriler bir anlamda yönetimin dilidir ve önerilen çözümleri inandırıcı kılar. Önerilen çözümlerin geliştirilmesi ve sonrasında uygulanması noktasında müşterilerimizin üst kademe yöneticileriyle doğrudan irtibat halinde çalışırız.
 • Müşterilerimize en iyi çözümleri sunmak için küresel bir network kullanımı:
  McKinsey’nin hiçbir ofisi ya da ortağı, bir müşteriyle olan ilişkiyi tekelinde tutmaz. Her sektörde ve servis alanında müşterilerimize en üst düzey hizmeti sağlayabilmek için, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak takımı, ulusal ve uluslar arası çapta en iyi uzmanlarımızın projeye dahil olmasını sağlayarak kurar ve hizmetlerine tahsis ederiz.
 • Müşterilere yönetim uygulamalarındaki en güncel çözümleri sunulması:
  Müşterilerimizin yeni fikirlere ihtiyacı var. Biz de kendi çalışanlarımızdan, onlara en yenilikçi düşünceyi sunmalarını istiyoruz. Büyük zaman ve kaynak ayırarak inşa ettiğimiz kendi bilgi hazinemizi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çözümlere dönüştürerek müşterilerimize aktarmanın başlıca görevimiz olduğuna inanıyoruz.
 • İyileştirmenin kalıcı hale gelmesi için gerekli yetkinliğin müşterilerimize aktarımı:
  Kendi aramızda olduğu gibi müşterilerimizle de omuz omuza, aynı takımın bir parçası olarak çalışıyoruz. Proje bittiğinde, bağımsız olarak, kendi iç kaynaklarıyla devam edebilmelerini sağlamak için projenin tüm aşamalarına onları dahil ediyor ve düzenli olarak gerekli tüm bilgi ve yetkinliği onlara aktarıyoruz.
 • Güvene dayalı uzun soluklu ilişkilerin inşa edilmesi:
  Uzmanlığımız, profesyonelliğimiz ve kendimizi işimize tam olarak vermemiz sayesinde müşterilerimizin güvenini kazanıyoruz. Davranış ve iş kalitesi ile müşterilerimizin güvenini kazanmak, korumak ve güçlendirmek en önemli sorumluluğumuzdur.

Yetkinlik Alanları

Müşterilerimize en üst düzeyde hizmet verebilmek için sektörlerinde elde ettikleri bilgi birikimi ile alandaki know-how’ın bütünleştirilmesi ve küresel ölçekte uygulanabilmesi şarttır. Bunun için işlevsel ve sektörel temelli “Practice”ler (Çalışma Grupları) şeklinde organize olduk. Belirli bir sektör ya da konudaki tüm uzman danışmanlarımız “Çalışma Gruplarımızın” bir parçasıdır ve yöneticilikle ilgili yeni bilgi ve tekniklerin geliştirilmesi ile kendi konularındaki sorunların çözümüne yönelik yenilikçi yöntemlerin hayata geçirilmesi üzerinde çalışırlar.

Servis Alanları

Müşterilerimizin başlıca problemleriyle baş etmek ve çözmek yolunda ekiplerimize yardımcı olurlar. Örnek konular arasında verimliliğin arttırılması, işletmedeki değişimin yönetilmesi, yeni bir ürünün pazara sunulması, satış gücünün arttırılması, mali stratejinin planlanması ya da merkezi yönetimin yeniden tasarlanması sayılabilir.

Sektörel Alanlar

Müşterilerimizin faal olduğu sektörler bazında ekiplerle çalışarak ekonomik niteliklerini, rekabet dinamiklerini ve belirmekte olan stratejik fırsatları analiz ederler.