Elektrik ve Doğal Gaz

Kamu kuruluşlarına, ticari oyunculara, yeni şirketlere ve ekipman üreticilerine değer zincirine ilişkin stratejilerini gözden geçirme, yetkinliklerini geliştirme ve performanslarını iyileştirme konusunda yardımcı olarak sürdürülebilir, rekabet avantajı yaratmaktayız.