Havacılık ve Savunma

Danışmanlarımız ve uzmanlarımız, operasyonların iyileştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması konularında savunmadan sorumlu yüklenici ve taşeronların yanında hava aracı üreticilerine ve hizmet sağlayıcılara destek vermektedir. Aynı zamanda dünya çapında farklı bakanlıklara hizmet vermekteyiz.