Özel Sermaye ve Yatırımcılar

İlk 20 özel sermayeli şirketin 19'unu da kapsayan 200 yatırımcıya hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz arasında bu şirketlerin mevcut durum değerlendirmelerinin yapılması ve firma stratejilerinin geliştirilmesi bulunmaktadır. Ayrıca portföy şirketlerine büyüme stratejisinden yeniden yapılandırmaya kadar çeşitli hizmetler sunmaktayız.