Sağlık Sistemleri ve Hizmetleri

Günümüzde, dünyanın en büyük sektörü, bankacılığın 3 katı değere ve maliyete sahip olan sağlık sektörüdür. Sağlık sektörü liderleri ile gerçekleştirdiğimiz çalışmaların hedefi daha iyi bakım hizmeti sunmak, yaşam kalitesini artırmak ve küresel sonuçları iyileştirmektir.