Yarı iletkenler

Yarı iletken endüstrisi genelinde yaptığımız çalışmalarda müşterilerimize dönüşüm ve büyüme alanlarında destek vermekteyiz. Son 5 senede, yarı iletken değer zincirindeki en büyük 10 şirketin 8'ine destek verdik. Fabrikasız, döküm ve entegre cihaz üreticileri; elektronik tasarım otomasyonu ve sermaye donatımı sağlayıcıları; test ve montaj şirketleri ve distirbütörler ile çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.