Gizlilik Sözleşmesi

McKinsey & Company ile iştirak ve bağlı kuruluşları (müştereken “McKinsey”, “tarafımız” veya “biz” olarak anılacaktır), kişisel gizliliğin sizin için önemli olduğunu bilmektedir. Mahremiyetinize saygı göstermeyi ve bu Gizlilik Politikasına bir bağlantı veren tüm web siteleri veya uygulamalar (“İnternet Siteleri”) vasıtasıyla toplanan, sizi bir birey olarak tanımaya yarayan kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikası, İnternet Siteleriyle bağlantılı olan kişisel bilgilerinizi veri sorumlusu sıfatımızla nasıl işlediğimizi ve koruduğumuzu açıklamaktadır. Genel olarak çevrimiçi şartlar ve politikalarımız hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Şartları.

Topladığımız bilgiler

McKinsey; McKinsey İşe Alım Portalına kayıt olurken ya da bu portal üzerinden iş başvurusu yaparken, McKinsey bültenleri ve duyurularına kayıt yaptırırken, Mezunlar Merkezi Web Sitemiz yoluyla mezunlara yönelik faaliyetlerimize katılırken, konferans ve etkinlikler için kaydolurken ve/veya kamuya açık kullanıcı kayıt/ilan alanlarına (bülten panoları, tartışma forumları ve anketler) iştirak ederken, İnternet Sitelerinin bazı bölümlerinde kişisel bilgiler toplar. Toplanan kişisel bilgiler İnternet Siteleri arasında farklılık gösterir ve adınız, posta adresiniz, eposta adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız ve bir iş başvurusu yaparken sizden istenen diğer bilgileri içerebilir. Örneğin; McKinsey bültenleri veya duyurularına kayıt yaptırdığınızda, kayıt işlemi sırasında vermiş olduğunuz eposta adresine, abone olduğunuz içerikle ilgili yazıların gelmesini kabul etmiş olursunuz. McKinsey veya temsilcileri bu eposta adresi üzerinden sizinle iletişim kuracaktır. Kayıt işleminizle ilgili eposta iletilerini bu adrese göndereceğiz.
İnternet Sitelerimizle etkileşimde kullandığınız cihazlar hakkında da otomatik bilgi toplayabiliriz. IP adresi, aygıt kimliği, web tarayıcısı ve İnternet Sitelerimizdeki çerezler, web işaretçileri, pikseller, şeffaf gif’ler ve diğer benzer teknolojiler (“Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri” olarak anılacaktır) yoluyla toplanan göz atma bilgileri otomatik olarak topladığımız bilgiler arasındadır. İnternet Sitelerinde hangi konularda arama yaptığınız ve neleri görüntülediğiniz gibi, İnternet Sitelerini nasıl kullandığınıza dair bilgileri de otomatik olarak toplamamız mümkündür. Otomatik olarak toplanan bilgiler, sunmuş olduğunuz kişisel verilerle ilişkili olacaktır.

Bilgilerin kullanılması

Topladığımız kişisel bilgiler, bu konuda özellikle onayınızı almış olmamız kaydıyla ya da McKinsey’in söz konusu bilgileri işlemesinden dolayı meşru bir menfaati olması ya da sair hukuki bir zemininin bulunması şartıyla kullanılabilir. Bazı durumlarda, İnternet Sitelerinin işletilmesi için ya da belirli hizmet veya ürünlerin temini için kişisel bilgilerin toplanması gerekebilir. McKinsey, kişisel bilgilerinizi; bilgi taleplerinizi karşılamak, konferans ve etkinliklere katılım taleplerinizi işleme koymak, İnternet Sitelerinde görüntülediğiniz veya aldığınız içeriği özelleştirmek, verdiğimiz hizmetleri değerlendirme ve iyileştirmek, bültenleri ve duyuruları tarafınıza iletmek, iş başvurusu yapanları işe almak ve değerlendirmeye tabi tutmak, İnternet Sitelerinin performans ve işleyişini analiz etmek, yazılarınızı editöre veya yorumlara açmak, dolandırıcılık faaliyetini önlemek, kullanım şartlarımızı uygulamak, ilgili tüm kanunlara ve kurumsal bildirim yükümlülüklerine uygunluk göstermek, McKinsey’in anlaşmalarını icra etmek ve başlatabileceğiniz ya da talep edebileceğiniz diğer işlemleri yerine getirmek için kullanır. Kişisel bilgilerinizi dosyada muhafaza ederek, sizinle irtibat kurmak istediğimizde kullanabiliriz.
McKinsey, İnternet Sitelerimizi ve hizmetlerimizi yönetmek ve bunları nasıl kullanacağınızla ilgili analitikleri toplamak için birinci ve üçüncü taraf Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojilerini kullanabilir. Çerezler hakkında bu Gizlilik Politikası dokümanında verilen bilgiler söz konusu diğer izleme teknolojileri için de geçerlidir. Çerezleri nasıl kullandığımızla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Çerez Politikası.
İnternet Sitelerimiz, zaman içerisinde ve üçüncü taraf web siteleri ya da çevrimiçi hizmetlerinde yapmış olduğunuz çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında kişisel veri toplamaz. Dolayısıyla, web tarayıcılarından iletilen “izlemeyin” sinyalleri İnternet Sitelerimiz için geçerli değildir ve böyle bir sinyal aldıktan sonra veri toplama ve kullanma uygulamalarımızın herhangi birini değiştirmeyiz.

Mobil aygıtlardan toplanan bilgilerin kullanılması

McKinsey, mobil uygulamalarının hatalarını düzeltmek, kullanımını izlemek ve performansını iyileştirmek adına, kişisel tanımlayıcı olmayan kullanıcı etkinliğini analiz etmek için üçüncü taraf hizmet tedarikçilerinden yararlanabilir. Örneğin; McKinsey, kullanılan aygıtın tipi, erişim sağlanan makaleler ve uygulamalarımız içinde meydana gelen diğer olaylara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere, mobil uygulamalarımızın toplam kullanımı ve tarama desenlerinin bazıları hakkında raporlar alır. McKinsey, mobil uygulamalar içinde oluşan bazı hatalarla ilgili raporlar da alır. Bu üçüncü taraf hizmet tedarikçilerinden hiçbiri, şahsi olarak belirli bir kullanıcının kimliğini açığa çıkaracak şekilde bilgi toplamaz.
Buna ek olarak, McKinsey Insight isimli uygulamamız, sizi ilginizi çekeceğini düşündüğümüz McKinsey içeriğine yönlendiren, kişileştirilmiş bir tavsiyeler listesi (“Sizin için fikirler” olarak adlandırılır) sunar. Tavsiyeler, sadece Insights uygulamasında görüntülemiş olduğunuz konularla alakalıdır. Uygulamanın oluşturduğu benzersiz bir kullanıcı kimliği, uygulama deneyiminizi kişiselleştirmeye yardımcı olur ve uygulamada okuduğunuz makaleleri takip eder. Görüntüleme geçmişinizi ya da eğilimlerinizi diğer kullanıcılar veya harici üçüncü taraflarla (McKinsey’in iştiraki ya da üçüncü taraf hizmet tedarikçisi olmayan gerçek veya tüzel kişiler) paylaşmıyoruz.

Verileri alanlar ve uluslararası veri aktarımları

İnternet Sitelerinde toplanan kişisel bilgiler, zaman zaman McKinsey iştirakleri ve bağlı kuruluşları ile onların personeline ve ayrıca, yerel kanunları size kendi ülkenizdekinden daha kısıtlı haklar sunabilecek ülkeler dahil olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren üçüncü taraf hizmet tedarikçilerimize aktarılabilir. Bunun yanı sıra, İnternet Siteleri McKinsey ve dünyanın herhangi bir yerindeki üçüncü taraf hizmet tedarikçilerimiz tarafından görüntülenebilir ve barındırılabilir. Kanunla öngörülen hallerde, kişisel verilerin ikamet ettiğiniz ülke dışındaki diğer ülkelere aktarılması dahil olmak üzere; McKinsey iştirakleri, bağlı kuruluşları ve üçüncü taraf hizmet tedarikçileri tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak yeterli veri koruma tedbirlerinin alınmasını sağlamaya yönelik hukuki mekanizmalarımız mevcuttur. AB Standart Sözleşme Maddelerini de içerebilecek olan bu hukuki mekanizmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki adres üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İnternet Sitelerinden herhangi birinin kullanmanız ve bunların herhangi birinde bilgi vermeniz halinde, bu bilgilerin söz konusu sınırlar-arası aktarımına ve barındırılmasına gönüllü olarak onay vermiş olursunuz.
McKinsey, sizin onayınız olmaksızın, aşağıdakiler hariç olmak üzere üçüncü tarafların kendi pazarlama amaçları doğrultusunda ya da sair sebeplerle, kişisel bilgilerinizi kasıtlı olarak ifşa etmeyecek veya aktarmayacaktır (ayrıca kişisel bilgilerinizin izinsiz veya yanlışlıkla ifşasını önleyici nitelikte makul tedbirleri alacaktır). McKinsey, İnternet Siteleriyle ilgili hizmetleri sunmaları için görevlendirdiği üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine kişisel verilerinize erişim izni verebilir. Ancak, söz konusu üçüncü taraf hizmet tedarikçilerinin, öncelikle bu bilgilerin çok gizli tutmayı ve McKinsey tarafından sağlanan veri güvenliğini aynı düzeyde sağlamayı kabul etmeleri şarttır.
Bunun yanı sıra, kişisel bilgilerinizi, sizinle olan ilişkilerimizi desteklemek için; işe alım materyallerinin işleme konulması, anketlerin veya yarışmaların yönetilmesi ya da sizinle iletişim kurulması dahil olmak üzere, bizim adımıza ilgili hizmetleri sunan ve birtakım işlevleri yerine getiren üçüncü taraf hizmet tedarikçileriyle de paylaşabiliriz. Bu üçüncü taraf hizmet tedarikçileri, hizmetleri bizim adımıza yerine getirmek ya da yasal gerekliliklere uygunluk göstermek için gerekli olanlar haricinde, kişisel bilgilerinizi kullanamaz veya ifşa edemezler.
Buna ek olarak, sizinle ilgili bilgileri:

  • Kanun marifetiyle veya adli bir süreç kapsamında bizden talep edilmesi halinde;
  • Kolluk kuvvetlerine veya diğer resmi makamlara;
  • İfşanın fiziksel zararı ya da mali kaybı önlemek için ya da yasa dışı faaliyet suçu ya da şüphesinin soruşturulması kapsamında gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirdiğimizde,
  • İfşanın bir kişinin önemli hak ve menfaatlerini korumak için gerekli olduğu hallerde;
  • Kullanım Şartları ile öngörülen gereklilikleri uygulamak için;
  • Mülklerimizi, hizmetlerimizi ve yasal haklarımızı korumak için;
  • McKinsey, iştiraklerimiz, bağlı kuruluşlarımız ve/veya iş ortaklarımıza karşı dolandırıcılık faaliyetini önlemek için;
  • Denetim, mevzuat uyum ve kurumsal yönetişim fonksiyonlarını desteklemek için ya da
  • İlgili kanunlara riayet etmek için ifşa edebiliriz.

Kişisel bilgilerin üçüncü taraf hizmet tedarikçileri tarafından işlenmesinin bu Gizlilik Politikası ile tutarlı olmasını sağlamaya veya kişisel bilgilerinizin gizliliğini, uygunluğunu ve bütünlüğünü korumaya yönelik süreçler uyguluyoruz.
Ayrıca, işletmemizin tümünün veya herhangi bir bölümünün reorganizasyonu, birleşmesi, satışı, ortak girişime konu olması, devir ve temliki ya da üzerinde sair tasarruflarda bulunulması halinde kişisel bilgilerinizi ifşa edebiliriz ya da devredebiliriz.

Kullanıcı forumları

Bilgileri internet üzerinden kamuya açtığınızda, bu bilgilerin başkaları tarafından alınıp kullanılabileceğinin bilincinde olmanız gerekir. McKinsey, kullanıcıların İnternet Sitelerinde kamuya açık olarak ifşa ettiği bilgileri edinen üçüncü tarafların eylem veya hareketlerinden sorumlu tutulamaz.

Üçüncü taraf sitelere bağlantı

McKinsey, kullanıcılarımıza bir hizmet olarak, üçüncü taraf web sitelerine veya bilgilerine bağlantılar verebilir. Bu bağlantıları kullanırsanız İnternet Sitelerinden ayrılacaksınız. Söz konusu bağlantılar McKinsey’in üçüncü tarafı, üçüncü taraf web sitesini ya da bunların içindeki bilgileri onayladığı, desteklediği ya da tavsiye ettiği anlamına gelmez ve McKinsey bunları kullanmanızdan dolayı sorumlu veya yükümlü olmaz. Bu kullanım, ilgili internet sitelerine ait kullanım şartları ve gizlilik ilkelerine tabi olacaktır.

Sosyal ağ oluşturma

İnternet Siteleri; Twitter, LinkedIn, Facebook ve YouTube gibi sosyal ağ hesaplarınıza giriş imkanı verebilir ve bunları McKinsey ile ilişkilendirebilir. İnternet Siteleri, bazı sosyal ağ hesabı kimlik bilgilerini kullanarak bir McKinsey hesabına giriş yapmanıza da olanak sağlayabilir.
Sosyal ağ hesabınızı McKinsey sistemine bağlamanız ya da sosyal ağ hesabı kimlik bilgilerinizi kullanarak bir McKinsey hesabına giriş yapmanız halinde, o sosyal ağ hesabı için herkese açık profilinizde vermiş olduğunuz bilgilere erişim sağlamamıza izin vermiş olursunuz. Herkese açık profilinizde yer alan bilgiler sosyal ağ ve sizin ayarlarınıza bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte; eposta adresinizi, gerçek adınızı, profil resminizi, cinsiyetinizi ve konumunuzu içerebilir. Sosyal ağ hesabınızdan aldığımız bilgileri sosyal ağ kullanım şartlarına ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanırız. Hangi verilerin McKinsey ve diğer bağlantılı uygulamalar ile paylaşıldığına ilişkin bilgiler ve ayrıca İnternet Sitelerimizi kullanarak gerçekleştirdiğiniz etkinlikler dahil olmak üzere hesabınız üzerinden paylaşılan verilerin nasıl işleneceği hakkında bilgiler için sosyal ağ hesabınızdaki gizlilik ayarlarını inceleyiniz.
Bir sosyal medya hesabının bizimle bağlantısını kesmek istiyorsanız, söz konusu sosyal ağ hesabınızın ve tedarikçisinin ayarlarına göz atınız.

Güvenlik

McKinsey, kişisel verileri kayıp, yanlış kullanım, tahrifat veya imhaya karşı korumak için, genel kabul görmüş teknoloji ve operasyonel güvenlik standartlarını uygulamıştır. Kişisel bilgilere erişim izni yalnızca McKinsey personeli ve üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine verilmiştir. Bu çalışanlar ve hizmet tedarikçilerinin söz konusu bilgilerin gizliliğini muhafaza etmesi gerekir. Bu önlemlere rağmen, McKinsey, yetkili olmayan şahısların kişisel bilgilerinize erişim hakkı olmayacaktır.Veri saklama politikası

McKinsey kişisel verileri ilgili iş ilişkisi devam ettiği sürece gerektiği şekilde muhafaza eder. Kendimizi yasal hak taleplerine karşı korumak, kişisel bilgileri analiz veya tarihsel kayıt tutma işlemi için kullanmak ya da bilgi yönetim politikalarımız ve programlarımıza uygunluk göstermek için bu bilgileri saklamaya ihtiyaç duyuyorsak, iş ilişkisi sürecini aşacak bir süre boyunca söz konusu kişiler bilgileri elimizde tutmamız da gerekebilir. Kişisel bilgilerinizi silmemizi talep ederseniz, McKinsey bu bilgilerin tüm örneklerini tamamen silmek için makul girişimlerde bulunacaktır. Erişim, düzeltme veya silme talepleri için bu Gizlilik Politikasının “Haklarınız” bölümüne bakınız.

Çocuklar

İnternet Siteleri 13 yaşındaki veya daha küçük çocuklar için tasarlanmamıştır ve onlara yönelik değildir. McKinsey bu yaşın altındakilerin kişisel bilgilerini kasıtlı olarak toplamaz veya muhafaza etmez.
McKinsey İşe Alım Portalı/McKinsey İşe Alım Programı/Mezunlar Merkezi web sitesi
McKinsey İşe Alım Portalı üzerinden McKinsey iş başvurularını yapabilir ya da ilginizi çekebilecek muhtemel iş olanakları veya diğer benzeri fırsatlardan haberdar olabileceğiniz McKinsey İşe Alım Programı için kayıt yaptırabilirsiniz. İşe Alım Gizlilik Bildirimi, McKinsey ile iştiraklerimiz ve bağlı kuruluşlarımızın işe alım sürecinde topladığımız kişisel bilgileri nasıl kullanacağı ve koruyacağına ilişkin daha detaylı bilgiler vermektedir.
Eski bir McKinsey çalışanı olmanız halinde, Mezunlar programına katılma ve Mezunlar Merkezi web sitesine erişim hakkına sahip olabilirsiniz. Mezunlar Merkezi web sitesine McKinsey’in yalnızca mevcut ve eski çalışanları erişebilecek olup, bu konuyla ilgili şartlar Mezunlar Merkezi web sitesinde yer almaktadır.

Haklarınız

Yerel kanun uyarınca öngörülen hallerde, verilerin gözden geçirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması ya da silinmelerinin talep edilmesi amacıyla, sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgilere erişim talep etmeye hakkınız olabilir. Hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerin bir kopyasını talep etme ve bilgilerdeki hataları düzelttirme hakkınız da olabilir. Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi bundan sonra kullanmamamızı da talep edebilirsiniz.
Sizinle ilgili toplamış olduğumuz kişisel bilgilere erişim, bunları gözden geçirme veya düzeltme talebinde bulunmak isterseniz, datasubjectrights@mckinsey.com adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Mahremiyet ve güvenliğinizi korumaya yardımcı olmak adına, kişisel bilgilerinize erişim öncesinde bir parola ve kullanıcı adı sorulması gibi, kimliğinizi doğrulayacak makul önlemler alacağız. İlgili kanun uyarınca zorunlu tutulabileceği üzere, taleplerinizi ivedilikle soruşturmak, bunlara uymak ya da sair surette yanıt vermek için makul girişimlerde bulunacağız. Örneğin bilgilerinizin yayımlanmasının başka birinin kimliğini açığa vurabilecek nitelikte olması gibi durumlara ve bu yöndeki taleplere bağlı olarak, farklı kanunlar, kişisel bilgilerinize erişimimizi ya da sair surette talebinize tamamen uygunluk göstermemizi engelleyebilir. İlgili kanun uyarınca müsaade edilen durumlarda, talebinizi yerine getirmenin karşılığında uygun bir bedel talep etme ve/veya açıkça mesnetsiz ya da ilgili kanun kapsamında uygunsuz veya yersiz olmaları nedeniyle taleplerinizi geri çevirme hakkımız saklıdır.
Buna ek olarak ve yerel kanun uyarınca öngörülen hallerde, şikayetinizi yetkili bir veri koruma idaresine sunma konusunda yasal hakkınız vardır.
Ayrıca İnternet Sitelerinden herhangi birinin posta listelerinden ya da kayıtlarından çıkabilirsiniz. Bunun için, İnternet Sitesinin söz konusu bilgileri sunduğunuz, abone olduğunuz ya da kayıt yaptırdığınız sayfasında yer alan talimatlara uyunuz veya bu Gizlilik Politikasının altında görülen adresten bizimle iletişim kurunuz.

Kaliforniya gizlilik haklarınız

Kaliforniya Medeni Kanunu Madde 1798.83(c)(2) uyarınca, McKinsey kişisel bilgilerinizi üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere söz konusu üçüncü taraflarla paylaşmaz.
Kaliforniya’da ikamet ediyor ve 18 yaşından küçükseniz ve bu Gizlilik Politikasının duyurulduğu İnternet Sitelerinden birinin kayıtlı bir kullanıcısı iseniz, Kaliforniya Ticaret ve Meslekler Kanunu Madde 22581 hükümlerine göre, herkese açık şekilde yayımladığınız içerik veya bilgilerin kaldırılmasını talep edebilir ve sağlayabilirsiniz. Böyle bir talepte bulunmak için, privacy_information@mckinsey.com adresine konuya ilişkin içeriğin veya bilgilerin ayrıntılı bir açıklamasını içeren bir eposta iletisi gönderiniz. Söz konusu talebin, yayımlamış olduğunuz içerik veya bilgilerin tamamen veya kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını garanti etmeyeceğini ve talep edilmiş olsa dahi, kanunun bunların kaldırılmasını gerektirmediği veya buna izin vermediği durumlar olabileceğini unutmayın.

Onay; Gizlilik Politikası üzerindeki değişiklikler

İnternet Sitelerini kullanmanız halinde, kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasında ve İnternet Sitelerinin başka bir bölümünde ifade edildiği şekilde tarafımızca toplanmasına, kullanılmasına ve depolanmasına onay vermiş olursunuz. Zaman zaman bu Gizlilik Politikası üzerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu Gizlilik Politikasını güncellemek suretiyle söz konusu değişiklikler konusunda sizi bilgilendireceğiz. Bu Gizlilik Politikası metni üzerinde, sizin hakkınızda daha önce toplamış olduğumuz kişisel bilgileri kullanma haklarımızı genişleten önemli değişiklikler yaparsak, kayıtlı eposta adresinize eposta göndererek ya da İnternet Sitelerindeki değişikliklerle ilgili bilgileri görünür bir şekilde ilan ederek onayınızı alacağız.

İletişim

Gizlilik Politikası hakkında sorularınız varsa aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişim kurabilirsiniz:
McKinsey & Company
Hukuk Departmanı
711 Third Avenue
New York, NY 10017
+1 212 446 7000 privacy_information@mckinsey.com