McKinsey&Company

McKinsey.com

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar ve Sosyal Hizmetler

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar ve Sosyal Hizmetler

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu McKinsey’nin en nitelikli bilgi birikimlerini dünya çapında etik-toplumsal konularda çaba harcayan belli başlı kurumların hizmetine sunabilmesi için yaratıldı.

 

Üç ana uzmanlık alanı içinde – Kamu Sağlığı, Ekonomik Kalkınma ve İnsani Girişimler- müşterilerimizin yeni fikirler ve yetiler geliştirmelerine ve farklı sektörlerden farklı paydaşların ilgilerini etik-toplumsal açıdan en acil sorunların çözümüne yoğunlaştırmalarına yardımcı olarak hizmet sunuyoruz.

  • Kamu Sağlığı uzmanlık alanı sağlık alanındaki bilgilerimizi işlevsel bilgi birikimimizle bir araya getirir ve ulusların sağlık düzeylerini daha iyi hale getirme ve dünyadaki hastalıkları ve ölüm oranlarını azaltma çalışmalarında müşterilerimize yardımcı olur. Üzerinde yoğunlaştığımız güncel 4 konu bulunmaktadır: yeni ürün ve teknolojilerin kullanıma sokulmasının hızlandırılması, özel sektörün sağlık konularına müdahil edilmesi, kalkınmakta olan ülkelerdeki sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi ve sağlık politikaları konusunda kamu kurumları ile özel kuruluşların işbirliğinin arttırılması.
  • Ekonomik Kalkınma uzmanlık alanı, ekonomik açıdan avantajlı fırsatları gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki dezavantajlı kişilere refah yaratmak amacıyla dönüştürme dileğindedir. Çabalarımız devlet kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı, ülkelerin ekonomik kalkınmasını iyileştiren, fakirliği ve bazı toplumsal sınıfların marjinalleşmesini azaltan, paylaşılan ortak amaçlar ve sıkı işbirliği aracılığıyla sektörün aktörlerinin faaliyetlerinin güçlenmesine olanak yaratan projelere yoğunlaşmaktadır.
  • İnsani Girişimler uzmanlık alanı hayır işleri gerçekleştirmek amacıyla biriktirilmiş sermayenin etkinliğini arttırmak amacını güder ve bunun için vakıfların, şirketlerin ve hayırsever kişilerin hizmetine, stratejik düşünce, profesyonel yönetim araçları ve program yönetimi uzmanlığı ile şirketlerin dünyasında geliştirilmiş etki değerlendirme uzmanlığını sunar. Yeni bağışçılara stratejilerini ve yardım organizasyonlarını tanımlamaya yardım ederiz; şirketlerle çalışırken insani yardım faaliyetlerini işletmenin küresel stratejisi açısından değerlendirir ve son olarak, yardım alanlara da strateji-organizasyon konularında destek oluruz.

 

Bu sektörde son iki yılda tüm dünyada 600 kadar proje gerçekleştirdik.
Tüm ofislerimiz kar amacı gütmeyen organizasyonlarla ve yerel düzeyde faaliyet gösteren kamu kurumlarıyla yakın temas halinde çalışırlar. Son yıllarda birçok diğer kurumun yanı sıra şu isimler için de projeler sürdürdük: Bill and Melinda Gates Vakfı, Caritas, Médecins Sans Frontières, Dünya Ekonomik Forumu, Nelson Mandela Vakfı, Birleşmiş Milletler Örgütü.
Danışmanlarımızın yarısından fazlasının McKinsey’de bulunduğu süre içinde en az bir tane kar amacı gütmeyen projeye katılması ve partnerlerimizin birçoğunun kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi olması bu yoldaki kararlılığımızı kanıtlamaktadır.
 

Bir çalışma grubu seç

Faydalı linkler

Social Sector Office

Benzer yayınlar

01/05/2012 - Mobile money: Getting to scale in emerging markets

The biggest barriers arise from misperceptions and poor execution. Providers can[...]
Beth Cobert, Brigit Helms, Doug Parker
McKinsey Quarterly

01/12/2011 - What really drives value in corporate responsibility?

Few companies are clear about how investing in social initiatives will change stakeholder[...]
CB Bhattacharya, Daniel Korschun, Sankar[...]
McKinsey Quarterly

01/04/2011 - Boosting productivity in US higher education

America’s economic health depends on additional college-trained workers. Some universities[...]
Adam Cota, Kartik Jayaram, Martha C. A. Laboissière[...]
McKinsey Quarterly