Misyon ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Müşterilerimize performanslarında belirgin fark yaratacak kalıcı iyileştirmeler konusunda destek vermenin yanında, yetenekli kişiler için cazip, heyecan yaratan ve bu kişileri elinde tutmayı başaran bir şirket olabilmektir

Ancak müşterilerimiz başarılı olduğu takdirde bizim de başarılı olacağımıza inanıyoruz.

En zor sorunların üstesinden gelmek için alanında en başarılı kişilere ihtiyaç duyarsınız. En başarılı kişilerin ilgisini çeken şeyin de en zor sorunlar üzerinde çalışma fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Firmamızı bu düşünce etrafında şekillendiriyoruz. Misyonumuzun bu iki parçası, birbirini destekleyerek firmamızın güçlü ve dayanıklı olmasını sağlıyor.

Değerlerimiz

En yüksek profesyonel standartlara bağlı kalmak

 • Müşterilerin çıkarlarını firmanın çıkarlarının üstünde tutmak
 • Yüksek etik standartlar gözetmek
 • Müşterilerin güvenini korumak
 • Bağımsız bakış açısını korumak
 • Müşterinin ve firmanın kaynaklarını maliyet verimli bir şekilde yönetmek

Müşterilerin performansını önemli ölçüde geliştirmek

 • Üst yönetim yaklaşımını izlemek
 • Tüm müşterilere en iyi şekilde hizmet vermek için küresel ağımızdan yararlanmak
 • Müşterilere yönetim pratiği alanında yenilikler sunmak
 • Gelişimi sürekli kılmak için gerekli müşteri yetkinliklerini geliştirmek
 • Güvene dayalı kalıcı ilişkiler kurmak

Olağanüstü kişiler için benzersiz bir ortam yaratmak

 • Hiyerarşiye dayalı olmamak ve kapsayıcı olmak
 • Dikkatli bir meritokrasi yürütmek
 • Stajyerlik ve rehberlik yoluyla birbirimizi geliştirmek
 • Muhalefet yükümlülüğünü sürdürmek
 • Kendimizi “tek firma” ortaklığı olarak yönetmek

Hizmetlerimiz

Müşterilerimiz,

 • Şirketlerinin büyümesi istediklerinde
 • Stratejileri, operasyonları ve organizasyonları hakkında kritik seçimler yapmaları gerektiğinde
 • Ortaya çıkartmaları gereken sonuçlarla ilgili kendilerini baskı altında hissettiklerinde
 • Belirsiz dönemler öngördüklerinde
 • Bilgi toplamakta zorlandıkları zaman ve özel bir konuda uzmanlık gereksinimi duyduklarında
 • Organizasyon ve yöneticiler üzerinde önemli etkiler yaratacak kararlar almaları gerektiğinde
 • Onlara küresel bir perspektif sunulmasını istediklerinde

bize başvururlar.

Bütün bu durumlarda, bizden istedikleri dürüst, nesnel, sağlıklı ve deneyime dayalı bir görüştür.

Yapısal problem çözme yaklaşımıyla tüm bakış açılarını değerlendirir ve muhtemel alternatifleri göz önüne alırız, nihai önerilerimizden önce hepsini derinlemesine analiz ederiz.

Takımlar halinde çalışır, işbirliğine önem veririz. Bireysel çalışma ile değil takım halinde en iyi yanıt ve sonuçların elde edildiğine inanırız.

Mükemmelliği hedefleyen, mesleki standartlara dayanan yüksek bir hizmet düzeyini garanti ederiz ve her zaman ve her coğrafyada, hazır bulunduğumuz 60+ ülkedeki en iyi beyinleri müşterilerimizin hizmetine sunarız.

Başarımızın müşterilerimizin başarısına bağlı olduğuna inanırız. Profesyonellik işimizin temelini oluşturur. İlkelerimiz şunlardır:

 • Müşterilerimizin menfaatlerini kendi menfaatlerimizin üzerinde tutmak
  Hedefimiz müşterimize kendi beklentisini aşan bir değer sağlamaktır.
 • Tüm profesyonel yaşamımızda tam doğruluğu muhafaza etmek
  Yerel alışkanlıklara ve geleneklere saygı gösteririz, bir yandan da tüm davranışlarımızda eksiksiz doğruluğu ve dürüstlüğü hedefleriz.
 • Müşterilerin bilgilerini ve verilerini en gizli sır olarak kabul etmek.
  Hassas bilgileri açıklamayız. Çalışmamızın sonuçlarının reklamını yapmaz, dışarıda yaymayız, sadece müşterilerimizin başarısına odaklanırız.
 • Müşteriyle aynı fikirde olmadığımızda da, her zaman düşündüğümüzü söylemek
  Bazen popülerliğimizi yitirmemiz veya gelirlerimizin azalması sonucunu doğurabilecek olsa da bağımsız bir bakış açısını ve aynı fikirde olmadığımızı söyleme hakkımızı koruruz. Sorunlara alışılagelmedik çözümler önerme ve uygulandıklarını görene kadar mücadele etme cesaretine sahibizdir.
 • Müşteriye mümkün olan en iyi hizmeti en verimli şekliyle sunmak
  Tüm çalışanlarımızdan, müşterinin kaynaklarını (zaman, enerji, para) kendi kaynakları gibi dikkatle ve tasarruflu biçimde, mümkün olan en verimli şekilde kullanmalarını bekleriz.

McKinsey’in 90 yıllık geçmişini öğrenin